Подготвителни активности за акција на Алпи на ПСК Стратус и ПСК Х2О

По повод активносите кои следуваат во Јуни и Јули годинава, односно искачувањето на алпските вовови :

Zumsteinspitze 4563 HB
Signalkuppe 4554мнв
Gran Paradiso 4061 MB
Grossglockner 3798 MHB
Triglav 2864 MHB

Денес, на Матка беше одржана основна обука која е корисна за искачување на горе споменатите вовови.

Обуката се состоеше од :
– Основи на чворологиза ( плетена осмица, дупла осмица полулагерски и лагерски чвор)
– Совети за чување на техничка опрема и нивната основна примена
– Презентиране на начин на абзелување

Сите присутни направиза пробен обид на tope rope на спортската насоката Мал Камин.
Ова се дел од подготвителните активности за акција на Алпи на ПСК Стратус и ПСК Х2о

Гросглокнер и Триглав 07.07-11.07.2023
Лешница и Кривошијски водопад – Шар Планина

Instagram