Како да станете член на ПСК Стратус од Скопје?

За да стекнете право на членство во клубот, потребно е да учествувате на најмалку една планинарска акција организирана од клубот и во текот на акцијата да покажете почитување кон правилата на кои се наведени со самиот настан како и водичите, учесниците на акцијата и природата.

Откако ќе учествувате на една акција, следно е да ја потполните нашата пристапница со Ваши податоци.

По потполнувањето на пристапницата, следно што треба да ја уплатите годишната членарина за тековната година.

Годишната членарина за цела календарска година ќе изнесува 800 денари.

Сите членови се обврзани да направат преглед на спортска медицина еднаш во текот на една.

Со членството добивате попусти во акции организирани од страна на клубот, можност за изнејмување на опрема која е во сопственост на клубот во продавниците за планинарска опрема со кои клубот има соработка.

Средствата од членствата ќе се трошат за обуки на идни водичи, купување на опрема за планинарски и слично.

Средствата се уплаќаат на:

Примач: ПСК Стратус
Банка: НЛБ Тутунска Банка
Ж-ро сметка: 210-076704430114
Цел на дознака: Годишна членарина за тој/таа

Контакт

За подетални информации контактирајте не

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field